Kontinuitetsskogsbruk – Malwa Forest AB

Kontinuitetsskogsbruk

Kontinuitetsskogsbruk

Bevara skogskänslan med precision

Diskussionen om alternativ till det traditionella trakthyggesbruket är het just nu. Istället för att en yta huggs kal när beståndet nått mogen ålder, vill man med hyggesfria metoder säkerställa att skogsmarken alltid har ett trädskikt. Det finns flera metoder som faller inom ramarna för kontinuitetsskogsbruk, gemensamt är att de förutsätter en högre grad av precision och selektivitet för att bevara ”skogskänslan”.

Malwa tillverkar inte några rena avverkningsskördare – det blir dock vanligare, både i Sverige och utomlands, att Malwas skotare används med framgång i kombination med manuell plockhuggning. Ofta är det spridda träd med speciellt efterfrågad kvalitet ska avverkas. För att komma åt virket med en större maskin skulle man behöva hugga ned träd bara för att bereda vägen. Istället har man valt att gå in med Malwas kompakta skotare för att hämta virket – utan att behöva bekymra sig om omkringstående träd.

Upptäck mer