Naturvårdande skötsel – Malwa Forest AB

Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel

Skonsam framfart för att gynna miljövärden

Naturvårdande skötsel är åtgärder i natur- och kulturskog som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Det kan handla om borthuggning av trädslag som utgör ett hot mot det lokala ekosystemet, hamling av lövträd i kulturmark, eller att återskapa död ved och döende träd genom olika metoder av barkning.

Unika förhållanden kräver en unik maskin

Varje skog är unik och kräver sin speciella skötsel för att bevara och utveckla sina naturvärden. Gemensamt är att det vore vanskligt att släppa lös stora tunga maskiner i dessa jobb. En Malwa kan däremot manövreras smidigt och lätt över marker med högt kulturvärde – utan att lämna spår, och det finns exempel på fina jobb som utförts i naturreservat och ekoparker av skickliga Malwaförare.

Upptäck mer