Skadad & angripen skog – Malwa Forest AB

Skadad och angripen skog

Skadad & angripen skog

Fäll och skota ut med samma basmaskin

Vindfällen och insektsanangrepp är i mångt och mycket två sidor av samma mynt. Barkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran och de senaste årens svärmningar har orsakat kostsamma skador för skogsägare runt om i landet. Vid misstanke om angrepp gäller det att vara alert och ha rätt verktyg, då kan du rädda både virkesvärdet i de angripna stammarna och skydda kvarvarande bestånd. Med Malwa tar du dig in i tät skog för att fälla, upparbeta och skota ut till väg.

Upptäck mer