Stadsnära skogsbruk – Malwa Forest AB

Stadsnära skogsbruk

Stadsnära skogsbruk

Ett optimalt verktyg i det tätortsnära arbetet

Ju närmare samhälle och stad ett skogsbestånd finns, desto större blir önskemålen, ibland kraven, på att göra skogsmarken tillgänglig för natur och friluftsliv. Därför har stads- eller tätortsnära skogsbruk ofta, till skillnad från produktionsskog, andra betingelser. Allt fler kommuner och städer tar beslut om skogspolicy där skogens ekonomiska värde ställs mot, och ofta underordnas, miljö-, natur- och upplevelsevärden.

Malwagrupper får återkommande och ökat antal uppdrag i dessa skogar pga. sina skonsamma egenskaper. Vi tror också att kraven på fossilfria alternativ i det stadsnära skogsbruket kommer öka, vilket är en av drivkrafterna bakom utvecklingen av världens första batteridrivna kombinerade skotare/skördare.

Upptäck mer