Skogsskötsel – Malwa Forest AB

Malwagallring

Skogsskötsel

Gallra för framtiden

Målet för gallring är att skapa och ge förutsättningar för bra tillväxt och därmed ett värdefullt bestånd. Träd som inte är bra, skadade, undertryckta eller står för tätt tas bort. Det ger utrymme för tillväxt på andra träd som har bättre förutsättningar. Träd med bäst tillväxtmöjligheter, så kallade huvudstammar, prioriteras.

Vill du fördjupa dig i gallringsekonomi?

Malwa tillåter en mera selektiv gallring, vilket betyder i snitt fler än 100 träd kvar per hektar jämfört med gallring med större maskiner. Klicka här för att läsa mer och ta fram din egen kalkyl .

Gallring utan stickvägar

Vi tycker det är fel att gå in med onödigt stora maskiner, som kräver minst fyra meters breda stickvägar, i känslig gallringsskog. Väljer du i stället Malwagallring får du ett mera tilltalande resultat med jämn gallring över hela ytan. Det är ganska enkelt. Tre meter mellan gallrade träd är ett optimalt avstånd och en Malwa är bara två meter bred. Det betyder att Malwas skördare och skotare alltid får plats vid gallring utan stickvägar eller vägträdsförluster. I stället talar vi om slingerstråk eller att kryssa fram mellan träd i stående skog.

Upptäck mer