Gallringsekonomi – Malwa Forest AB

Upptäck skillnaden

Gallringsekonomi

Vi använder oss av begreppet m3fub = fastkubikmeter.

1

Första gallringen

30 till 40 m3fub/hektar är normalt uttag vid gallring med beståndsgående maskinssystem/Malwa.

50 kr/m3fub beräknas som extra kostnad för gallring med beståndsgående maskinssystem/Malwa.

  • Ger merkostnad på 1500,-/hektar (50 x 30).

2

Andra gallringen

25 till 30 m3fub/hektar är normalt uttag vid andragallring och bedöms likvärdigt mellan beståndsgående system och mellanstora/stora maskiner.

30 – 50 kr/m3fub beräknas som extra kostnad för gallring med beståndsgående maskinssystem/Malwa.

  • Ger merkostnad på 750,-/hektar (50 x 25).

Total merkostnad för första och andragallring är cirka 2 250,-/ha

Vid slutavverkning

Med en medelstam på 0,5 m3fub och ett värde på 500,-/m3fub innebär att varje stam har ett värde på 250,-.
9 extra träd kvar efter gallring täcker extrakostnaden för första och andragallring, 9×250,- = 2250,-.

Vi räknar också med att värdet av 10 träd vid slutavverkningen behövs för att förränta investeringen i en beståndsgående gallring, cirka 2500,-. Kostnaden för att investera i Malwa-gallring täcks av dessa 9 + 10 = 19 stammar.

Ingen vet hur virkespriserna utvecklar sig i framtiden. Om du räknar med 100 fler stam per hektar och att 19 av dessa går åt för att täcka merkostnaden för Malwa-gallring,  så har du 81 stam kvar att räkna hem vid slutavverkning. I dagens värde rör det sig om minst 20 250,-/ hektar  (81 x 0,5m3fub x 500,-/m3fub = 20 250,-).

Sammanfattningen blir att Malwagallring är en investering

Merkostnad för första- och andragallring 2 250,-
Beräknad räntekostnad på merkostnaden 2 500,-
Summa merkostnad och förräntning 4 750,-
Intäkt från 19 stammar á 250 för att täcka merkostnaden 4 750,-
Övriga 81 stammar (100/19) ger ett bidrag på + 20 250,-/hektar

Gör din egen kalkyl

Självfallet kan siffror och värden bli olika och ändra sig beroende bland annat på gallringsbetingelser, markförhållanden, prisutveckling och andra faktorer. Vi har försökt balansera och hålla ner fördelarna med Malwa-gallring i de redovisade siffrorna. Det bästa du kan göra är att ta fram en egen kalkyl.

vilken-skog-1
Malwa kalkylblad (PDF)

Läs mer

Läs mer

Ekonomi i gallringsskog

Stora maskiner är mera effektiva än Malwa om vi enbart ser till volym och produktionstid. Deras framfart kan ofta vara brutal och lämnar då djupa spår. Olika typer av markskoningsgarantier och liknande åtgärder införs nu i ett försök att åstadkomma mera skonsam gallring, men en av konsekvenserna är att stora ytor och bestånd riskerar att inte bli gallrade eftersom marken är för känslig. Då är det stopp som gäller.

  • Malwa-gallring, oavsett om vi talar om första- eller andragallring, lämnar fler träd kvar att växa till värdefullt virke. Skogsinnehavet blir mera värdefullt och den framtida slutavverkningen ger bättre netto.
  • Värdet av minskade markskador är svårt att beräkna i pengar. Snarare ligger värdet i tillfredsställese och stolthet över skogen och det utförda jobbet.
  • Minskade stormskador kan i ekonomiska termer betyda oerhört mycket. Förutom all oro innebär en stormskada alltid omstart, kostnader och merarbete.
  • Med Malwa kan man nästan alltid gå in i känsliga bestånd året runt, eftersom maskinerna är så lätta och skonsamma mot marken. Särskilt för entreprenörer kan detta betyda fler uppdrag och fler dagar i verksamhet.

”Med Malwa kan man gå in i även känsliga bestånd året runt”

Upptäck mer