Tankar om skog med Mats Helge #1: Gallrar vi fel och för hårt? – Malwa Forest AB

Tankar om skog med Mats Helge #1: Gallrar vi fel och för hårt?

21mar

Flera tecken tyder på det. På 30 år har virkesuttagen vid förstagallring i Götaland mer än dubblerats samtidigt som slutavverkningsvolymerna har sjunkit kraftigt. Mot beräknade 405 skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha) till i snitt 289 kubik i Götaland.* Avvikelserna i Mellansverige och Norrut är lägre, men stora nog att bekymra och väcka debatt. Slutavverkningsvolymer under 300 m3sk/ha är lågvattenmärken.

Erfarenhet visar att gallring med lättare maskiner, som till exempel Malwa, ger förutsättningar för mera skonsam gallring, mindre markskador och fler stammar kvar för tillväxt. Malwas mål är 50% bättre utfall (400 – 450 kubik) vid slutavverkning. Även 500 m3sk/ha och mera under gynnsamma förhållanden. (500 m3sk blir grovt räknat 425 fub).

Kunskap om vad gallring är till för och vilken potential marken har är låg på många håll även bland rådgivare, inköpare och avverkare. Är du osäker anlita erfarna rådgivare och maskinförare du har förtroende för.

* Skogsstyrelsens rapport (2019/4) och Skogsforum/Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen 2019.


Mats, eller Mats på Höjden, är en välkänd och erkänd skogskarl och naturvän. På 1970-talet rekordung områdeschef för Södra i Jönköpingsregionen. Har tilldelats utmärkelse av Kungl. Skogs- och lantbruksakademin 2006 och fick Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver 2013.

Har alltid jobbat med skog. Drev med sin bror Bosse under 30 år föräldragården i Södra Unnaryd och sedan 1989, då Mats tillsammans med hustrun Agneta köpte hennes föräldragård, Sännås i Smålandsstenar. Arealen är på 60 hektar. Hårt drabbad av stormen Gudrun 2005, då 25 årsavverkningar föll, och därför oerhört medveten och noggrann att med röjning och gallring skapa välslutna, stormfasta bestånd med minimala körvägar lagda i rätta väderstreck. Är stor vän av mångfaldsskog för riskspridning och ökad lövandel.

På meritlistan finns också en framgångsrik karriär som elitspelare i volleyboll. Är medlem och ägare i Södra Skogsägarna och gillar Södras sätt att verka och vara, men Agneta och jag har en annan syn än deras på att gallra fram virkesrika bestånd. ”Där skiljer vi oss åt, men vi ser en förändring på gång”, säger Mats. Och det är här Malwa och Mats möts i en gemensam syn på hur gallring skall göras för att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador. Vi är glada över att Mats låter oss ta del av hans tankar och kunskap.

Bläddra bland nyheter