Tankar om skog med Mats Helge #4: Tillväxten för våra 45 hektar granskog motsvarar 250 000 kronor. Om året! – Malwa Forest AB

Tankar om skog med Mats Helge #4: Tillväxten för våra 45 hektar granskog motsvarar 250 000 kronor. Om året!

12maj

Vår skog med bonitet G30 har en tillväxt nära 500 m3sk/år, som omräknat i pengar ger cirka 5 – 6 000 kronor per år och hektar med dagens virkespriser. Det kan i en beräkning för våra 45 hektar handla om en kvarts miljon kronor om året.

Vi har en provyta på sex hektar som gallrades med Vimek 2016 och med Malwa 2021. Beståndet har en volym på 200 m3sk/hektar med tillväxt 17 m3sk/hektar och år. På tio år betyder det en volymökning med 170 m3sk/hektar och på 15 år 255 m3sk/ha.

På 10 år ökar volymen till 370 m3sk/hektar (200 + 170), efter femton år 2026 till 455 m3sk och efter 20 år till 540 m3sk/hektar. Det är bara att räkna. Med en prisnivå/m3sk på cirka 500 kronor kan det för dessa sex hektar på 10 år totalt handla om drygt en miljon kronor brutto. Räknar du dessutom in vad medlemsskap och vinstutdelningsmodeller i t ex Södra kan ge handlar det om ytterligare 300 000 kronor.

Att jaga stora gallringsnetton i unga bestånd är att lura sig själv. Skogen producerar stora värden. Gallra och sköt den väl.


Mats, eller Mats på Höjden, är en välkänd och erkänd skogskarl och naturvän. På 1970-talet rekordung områdeschef för Södra i Jönköpingsregionen. Har tilldelats utmärkelse av Kungl. Skogs- och lantbruksakademin 2006 och fick Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver 2013.

Har alltid jobbat med skog. Drev med sin bror Bosse under 30 år föräldragården i Södra Unnaryd och sedan 1989, då Mats tillsammans med hustrun Agneta köpte hennes föräldragård, Sännås i Smålandsstenar. Arealen är på 60 hektar. Hårt drabbad av stormen Gudrun 2005, då 25 årsavverkningar föll, och därför oerhört medveten och noggrann att med röjning och gallring skapa välslutna, stormfasta bestånd med minimala körvägar lagda i rätta väderstreck. Är stor vän av mångfaldsskog för riskspridning och ökad lövandel.

På meritlistan finns också en framgångsrik karriär som elitspelare i volleyboll. Är medlem och ägare i Södra Skogsägarna och gillar Södras sätt att verka och vara, men Agneta och jag har en annan syn än deras på att gallra fram virkesrika bestånd. ”Där skiljer vi oss åt, men vi ser en förändring på gång”, säger Mats. Och det är här Malwa och Mats möts i en gemensam syn på hur gallring skall göras för att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador. Vi är glada över att Mats låter oss ta del av hans tankar och kunskap.

Bläddra bland nyheter