Stark export bakom nytt rekordår – Malwa Forest AB

Stark export bakom nytt rekordår

01mar

Malwa Forest, ledande tillverkare av beståndsgående skogsmaskiner, rapporterar ett starkt 2023 med en omsättning på 162 MSEK, en tillväxt på nästan 30%. Resultatet steg markant till 14 MSEK, vilket visar på företagets finansiella stabilitet. Den centrala framgångsfaktorn är en konsekvent och lyckad exportsatsning. Exportandelen utgör nu 70% av den totala omsättningen, vilket innebär en ökning med 10% jämfört med föregående år. Hans Lindberg, VD, kommenterar:

”Det var ett riktigt bra år för Malwa, vi fortsätter göra rekord i levererade maskiner och är särskilt stolta över hur väl de tas emot av entreprenörer på både befintliga och nya marknader. Efter en något trög höst har vi inlett 2024 med en stark orderingång och jag förväntar mig en tvåsiffrig tillväxt även i år”

Samtidigt som exportframgångarna fortsätter har Malwa genomfört omfattande gallringsstudier i samarbete med forskningsinstitut och industriella partners på viktiga marknader i Europa.

”Dessa studier syftar till att tydligt visa fördelarna med kompakta gallringsmaskiner och är en viktig del i Malwas långsiktiga arbete för att ytterligare förstärka vår position som fanbärare för Low impact forestry, både nationellt och internationellt”.

Efter att serieproduktionen av nya skördaren Malwa 980 inletts 2023, är planen nu att öka produktionstakten kraftigt för modellen under 2024. Lindberg tillägger: ”Att nya Malwa 980 redan är högt efterfrågad och direkt bidrar till vår tillväxt är ett kvitto på att maskinstorleken är efterlängtad av marknaden. För att möta den ökande efterfrågan fortsätter vi att förstärka och utveckla vår organisation”.

För kommentarer och kontakt:

Hans Lindberg, VD
hans@malwa.se
+46705958335

Ladda ned pressbild

Bläddra bland nyheter