Tankar om skog med Mats Helge #2: Spårdjup är en sak, men markkompakteringen kan vara värre – Malwa Forest AB

Tankar om skog med Mats Helge #2: Spårdjup är en sak, men markkompakteringen kan vara värre

07apr

Tyngre skördare och skotare avsätter alltför ofta djupa, produktionssänkande spår i marken, särskilt vid ”fel” väderlek.
– Det kan alla se, men allvarligare är ofta det man inte ser säger Mats Helge.

Markpackning är ett välkänt fenomen inom jordbruket och något som de flesta odlare insett faran med. Det växer helt enkelt sämre i hårt packad jord.

Kompakteringen, eller markpackning, påverkar vattenrörelserna i marken, vilket ofta leder till stillastående och alltmera syrefattigt vatten. Det tar rotsystemen stryk av med lägre tillväxt som följd. Trädens vitalitet minskar med ökad risk för insektsangrepp och vindfällor, etc.


Vill du läsa mer om Malwa och spårdjup?
Skogsforsk gjorde 2017 ett spårdjupstest med 8- och 10-hjuliga Ponsse Buffalo samt Malwaskotare med trailer. ”I spårdjupstesterna klarade sig Malwa med trailer utmärkt och hade signifikant lägre spårbildning…”. Läs hela Skogsforsks rapport här


Mats, eller Mats på Höjden, är en välkänd och erkänd skogskarl och naturvän. På 1970-talet rekordung områdeschef för Södra i Jönköpingsregionen. Har tilldelats utmärkelse av Kungl. Skogs- och lantbruksakademin 2006 och fick Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver 2013.

Har alltid jobbat med skog. Drev med sin bror Bosse under 30 år föräldragården i Södra Unnaryd och sedan 1989, då Mats tillsammans med hustrun Agneta köpte hennes föräldragård, Sännås i Smålandsstenar. Arealen är på 60 hektar. Hårt drabbad av stormen Gudrun 2005, då 25 årsavverkningar föll, och därför oerhört medveten och noggrann att med röjning och gallring skapa välslutna, stormfasta bestånd med minimala körvägar lagda i rätta väderstreck. Är stor vän av mångfaldsskog för riskspridning och ökad lövandel.

På meritlistan finns också en framgångsrik karriär som elitspelare i volleyboll. Är medlem och ägare i Södra Skogsägarna och gillar Södras sätt att verka och vara, men Agneta och jag har en annan syn än deras på att gallra fram virkesrika bestånd. ”Där skiljer vi oss åt, men vi ser en förändring på gång”, säger Mats. Och det är här Malwa och Mats möts i en gemensam syn på hur gallring skall göras för att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador. Vi är glada över att Mats låter oss ta del av hans tankar och kunskap.

Bläddra bland nyheter