Tankar om skog med Mats Helge #3: Flora & Fauna-ytor gör nytta och ger glädje i din skog – Malwa Forest AB

Tankar om skog med Mats Helge #3: Flora & Fauna-ytor gör nytta och ger glädje i din skog

28apr

Planera in små oaser som frizoner för fåglar, insekter och växter. Allt från några täta buskar till lite större ytor som blir fina tillhåll och växtplatser för mångfalden. Behöver inte vara stora, 5×4 meter kan räcka för att bilda en fristad för fåglar och växter. På våra 45 hektar skog har vi fler än 100 små oaser för fåglar och växter, gärna placerade utmed körväg eller stråk där vi ofta går och kan njuta av det vi ser.

Detta har vi gjort utöver Södras dubbelcertifiering med PEFC och FSC. Certifieringens krav på hänsynsytor är 10% av arealen. Här har vi 16% och då är inte flora & fauna-ytorna inräknade.


Mats, eller Mats på Höjden, är en välkänd och erkänd skogskarl och naturvän. På 1970-talet rekordung områdeschef för Södra i Jönköpingsregionen. Har tilldelats utmärkelse av Kungl. Skogs- och lantbruksakademin 2006 och fick Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver 2013.

Har alltid jobbat med skog. Drev med sin bror Bosse under 30 år föräldragården i Södra Unnaryd och sedan 1989, då Mats tillsammans med hustrun Agneta köpte hennes föräldragård, Sännås i Smålandsstenar. Arealen är på 60 hektar. Hårt drabbad av stormen Gudrun 2005, då 25 årsavverkningar föll, och därför oerhört medveten och noggrann att med röjning och gallring skapa välslutna, stormfasta bestånd med minimala körvägar lagda i rätta väderstreck. Är stor vän av mångfaldsskog för riskspridning och ökad lövandel.

På meritlistan finns också en framgångsrik karriär som elitspelare i volleyboll. Är medlem och ägare i Södra Skogsägarna och gillar Södras sätt att verka och vara, men Agneta och jag har en annan syn än deras på att gallra fram virkesrika bestånd. ”Där skiljer vi oss åt, men vi ser en förändring på gång”, säger Mats. Och det är här Malwa och Mats möts i en gemensam syn på hur gallring skall göras för att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador. Vi är glada över att Mats låter oss ta del av hans tankar och kunskap.

Bläddra bland nyheter