Tankar om skog med Mats Helge #5: Mångfaldsskog – ett måste i ett förändrat klimat – Malwa Forest AB

Tankar om skog med Mats Helge #5: Mångfaldsskog – ett måste i ett förändrat klimat

02okt

Signalerna blir allt fler och tydligare. Vi behöver förändra balansen mellan barr och löv i våra skogar framöver. Det är en stor förändring som måste till – idag står gran och tall för 96% av all återplantering. Flera trädslag innebär ekonomisk och biologisk riskspridning med bättre anpassning till klimatförändringarna och radikal minskning av skadedjursangrepp. På köpet får man en betydligt ljusare skog med växtlighet på marken och inte bara mossa. Lövfallet är också Ph-höjande och mullbildande och bidrar därmed till ökad virkesproduktion.

Ovana vid och kunskap om mångfaldsskogars krav och möjligheter är idag alldeles för låg, men klara förbättringar är på gång. Hela Skogssverige har här både en utmaning och möjlighet att ta krafttag. Samverkansprojektet Trees for me är ett sådant för att utveckla kompetens med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi (www.treesforme.se).

Mångfaldsskog – klimatanpassad framtidsskog
Mats och Agneta Helge är föregångare med mer än 35 års erfarenhet av mångfaldsskog och spjutspetsar som går före och visar vägen. ”Vår mångfaldsskog på 45 hektar producerar nu nästan 500 m3sk/år och kommer att öka rejält efter Malwas gallringar i unga bestånd, säger Mats. Av våra 20 vanliga trädslag, samt ett flertal nya, tycker vi att man kan titta närmare på följande sorter och välja efter markens beskaffenhet, läge, terräng och intresse.

Hybridlärk har snabb tillväxt och ger mer ljus på marken.
Hybridasp är ett stabilt trädslag som snabbt producerar virke.
Poppel är en snabbväxare med hög produktion.
Dessa tre kan vara avverkningsbara efter 25 – 30 år.

Ek ger kvalitetsvirke även i ett varmare klimat.
Björk växer snabbt. Både lokal men främst förädlad.
Asp, inhemsk, passar även bra på bördiga skogsmarker med god vattentillgång.
Sitkagran är ett bra alternativ till den vanliga rödgranen på god mark med bra vattentillgång.
Ett mera exklusivt val kan vara masurbjörk eller amerikanskt häggkörsbär, som är ett eftertraktat slöjd- och fanervirke till väldigt höga priser.

”Både Agneta och jag anser att mångfaldsskog är en stor och nödvändig möjlighet för familjeskogsbruket, som också lönsamt kan skalas upp i det ordinarie skogsbruket”.


Mats, eller Mats på Höjden, är en välkänd och erkänd skogskarl och naturvän. På 1970-talet rekordung områdeschef för Södra i Jönköpingsregionen. Har tilldelats utmärkelse av Kungl. Skogs- och lantbruksakademin 2006 och fick Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver 2013.

Har alltid jobbat med skog. Drev med sin bror Bosse under 30 år föräldragården i Södra Unnaryd och sedan 1989, då Mats tillsammans med hustrun Agneta köpte hennes föräldragård, Sännås i Smålandsstenar. Arealen är på 60 hektar. Hårt drabbad av stormen Gudrun 2005, då 25 årsavverkningar föll, och därför oerhört medveten och noggrann att med röjning och gallring skapa välslutna, stormfasta bestånd med minimala körvägar lagda i rätta väderstreck. Är stor vän av mångfaldsskog för riskspridning och ökad lövandel.

På meritlistan finns också en framgångsrik karriär som elitspelare i volleyboll. Är medlem och ägare i Södra Skogsägarna och gillar Södras sätt att verka och vara, men Agneta och jag har en annan syn än deras på att gallra fram virkesrika bestånd. ”Där skiljer vi oss åt, men vi ser en förändring på gång”, säger Mats. Och det är här Malwa och Mats möts i en gemensam syn på hur gallring skall göras för att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador. Vi är glada över att Mats låter oss ta del av hans tankar och kunskap.

Bläddra bland nyheter